Stadtführung anfragen
Termin-Übersicht
Logo vom Stadtführer Lauf

Z historie města Lauf nad Pegnitzí

Za devět staletí se město Lauf stalo jedním z nejdůležitějších a největších měst okresu „Nürnberger Land“. Od metropole Norimberk je vzdálené pouhých 17 km.

K tomuto úspěchu přispěla významná obchodní říšská cesta  „zlatá cesta“,  „Goldene Straße“ z Norimberka do Prahy a řeka Pegnitz, která má na území města největší a nejrychlejší spád.

Na břehu Pegnitz bylo už v 11. století založeno první vesnické sídlo. První 4 vodní mlýny jsou datovány kolem roku 1275.  V pozdějších staletích se zvýšil počet mlýnů přes 10.

Největšího rozkvětu zažil Lauf za vlády českého krále a říšského císaře Karla IV.

Obci Lauf bylo v r. 1355 propůjčeno městské právo a s ním mnoho dalších privilegií. Také přestavba původní zříceniny na ostrůvku v řece Pegnitz na vodní hrad „Wenzelschloss“ Karlem IV. povýšila Lauf na úroveň města.

Obec Lauf získal Karel IV. v r. 1353 od falcké větve Wittelsbachů společně s dalšími místy, dnešní Oberpfalz ( Horní Falc). Tak vzniklo tehdy území „Česká Falc“, které bylo svého času součastí Zemí Koruny České  nazvanou „Neuböhmen“ čili Nové Čechy.

Celé území vzkvétalo a “ Zlatá cesta“ (Goldene Straße) z Norimberka přes Lauf do Prahy se postupně stala nejdůležitějším obchodním spojením.

Lauf se v té době stal bohatým, hospodářsky vyspělým městem.  Vlastnil též mincovnu, do které bylo dodáváno stříbro z Kutné Hory –Kuttenberg.

Po 20-ti letech opustil Karel IV. Lauf a odešel do Tangermünde (Brandenburg).

Obrat v historii města přišel v r. 1504, kdy Lauf správně spadl na celých 300 let pod říšské město Norimberk.

Největší zničení následovalo v r. 1553, kdy město lehlo popelem. Zůstal jen Svatojánský kostel na náměstí, Wenzelschloss a několik domů. Lauf byl znovu vybudován a od r.1806 připadá k Bavorskému království (Königsreich Bayern).

V dnešní době Lauf čítá téměř 28 000 obyvatel. Je významným krajským městem, ve kterém  historie splývá se součastností.